LACA konsultācijas
 

Arnis Opmanis
mob. 29545486
m. 67353344

e-pasts: arnis.opmanis@hannu-pro.com

Ceļojumu plānošana,

Peru, Nepāla, Tanzānija, Norvēģija,

foto un video aparatūras izmantošana ceļojumos un kalnos,

interneta resursu izmantošana informācijai par ceļojuma maršrutu

Edgars Šāblis
mob. 29455812
d. 67211159

e-pasts: saedgars@inbox.lv

Pasaules kalnu rajoni,

alpīnisma tehnikas mācību metodika,

ekspedīciju - alpiniāžu organizēšana

Ilona Gurtlava
mob. 29441369
m. 67392998

e-pasts: gurtlava@inbox.lv

Dāmu ceļošana pa kalniem un iespējas piedalīties alpīnistu pasākumos
Ilona Purmale
m. 67205558
e-pasts: ilona-kalni@inbox.lv
Bērnu un jauniešu piedalīšanās alpīnisma, klinšu kāpšanas treniņos, sacensībās, pasākumos un ceļojumos

Mihails Pietkevičs
mob. 29353583
m. 67616991

Ar alpīnismu un ceļojumiem saistīti juridiskie jautājumi

Rinalds Dombrovskis

mob. 29111510

e-pasts: rdombrovskis@yahoo.com

Āfrikas valstis

Rita Stuģe
mob. 29457277
d. 67204056
e-pasts: rita.stuge@adziviba.lv

www.adziviba.lv

Konsultācijas apdrošināšanas jautājumos
 

Aivars Rutkis

mob. 29471539,

e-pasts: valcis@tvnet.lv

Maršrutu plānošanas īpatnības augstkalnos