Instruktori:    
       
  Vārds, uzvārds Kontaktinformācija Pāratest.
Mihaels Pietkevičs   2022.
Vilnis Bušs

Tel. 29112315,

e-pasts v.buss@inbox.lv

2022.
Ilona Gurtlava

Tel. 29441369
darba 67012541
mob.67392998
e-pasts: gurtlava@inbox.lv

2022.
Rinalds Dombrovskis Tel. 29111510,

e-pasts: rdombrovskis@yahoo.com

2022.
Māris Kokins

Tel. 29156427
mob. 67295678

2012.
Jānis Kramiņš

Tel. 29735155,

e-pasts: 13janis13@inbox.lv

2007.
Pēteris Kūlis

Tel. 25916234

e-pasts: peteriskuulis@inbox.lv

2022.
Jānis Ķimenieks

Tel. 26497476
e-pasts: hedz@inbox.lv

2012.
Liāna Lezdiņa

Tel. 29214860,

e-pasts: liana.lezdina@gmail.com

2022.
Gita Logina

Tel. 29531015,

e-pasts: gita.logina@inbox.lv

2022.
Gunārs Stalidzāns

Tel. 29217220
e-pasts: valmiera@sela.lv

2022.
Edgars Šāblis

Tel. 29455812,
Darba 67211159,
e-pasts: saedgars@inbox.lv

2022.