2005.gadā beiguši Kalnu skolas 1.gadu

Vārds/Uzvārs  Diploma Nr.
A.Stašāns 1
K.Bušs    2
K. Beriņš    3
A.Viļums   4
E.Tjutjunnika 5
G.Vaivods    6
J.Cīrule 7
I.Simanoviča   8
I.Muižniece 9
R.Masaļska   10
S.Mitte      11
G.Skagale   12
H.Bēms  13
M.Peiseniece  14
K.Ķikusts   15