Kalnu skola 2018. Sasniegtās virsotnes.

 

Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas atestācijas komisija 20.08.2018. PROTOKOLS Nr.1

apstiprināja III sporta klasi:

  • 1. Almai Annai Ūbelei
  • 2. Emīlam Dāvidam
  • 3. Andim Rozem
  • 4. Guntai Indričevai
  • 5. Emīlam Zalcmanim
  • 6. Edgaram Madžulim
  • 7. Ievai Freivaldei
  • 8. Lienei Melderei

Apstiprināts Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas 20.08.2018. valdes sēdē Nr.6

 

Sasniegtās virsotnes - skatiet .pdf